Naše Dokumenty

1

Právní prohlášení

Společnost In Investments a.s., se sídlem K Moravině 1871/7, 190 00 Praha 9, IČ: 03002578 (dále jen Společnost) je investičním zprostředkovatelem ve smyslu ust. § 29 zákona č. 256/2004 Sb., o  podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společností poskytované informace jsou určeny výlučně pro informativní účely a  nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje investičních nástrojů ani za žádný druh investičního či jiného poradenství. Zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v  minulosti nemohou v  žádném případě sloužit jako spolehlivý ukazatel či záruka budoucího zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S  investicí na kapitálovém trhu je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a  návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Ačkoliv veškeré Společností zveřejněné informace a  názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které Společnost považuje za důvěryhodné, Společnost neposkytuje žádnou záruku jejich úplnosti či přesnosti a  nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím těchto informací.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

2
Archiv
3